Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

 • Alcaldessa: Elisabet Lizaso Cantón
 • Tinent d’alcalde: Pere Pedrol Sánchez
 • Direcció del Govern i de l’Administració municipal
 • Representació de l’Ajuntament i cooperació amb altres administracions
 • Relacions institucionals
 • Interior: seguretat ciutadana, protecció civil, trànsit, prevenció i extinció d’incendis
 • Recursos humans: direcció del personal de l’Ajuntament
 • Justícia: relacions amb el Jutjat de Pau
 • Finances, tresoreria i pressupostos
 • Intervenció
 • Gestió i inspecció tributària
 • Recaptació municipal
 • Operacions de crèdit i tresoreria
 • Ordenació de pagaments
 • Patrimoni
 • Ordenació i gestió del territori
 • Planejament, gestió i execució urbanística
 • Informació i disciplina urbanística
 • Llicències d’obra, d’activitats i ambientals
 • Obres públiques i serveis municipals: carrers, aigua, enllumenat, neteja viària, recollida de residus, clavegueram, cementiri municipal, transports, parcs i jardins.
 • Empresa: desenvolupament local, indústria i consum.
 • Desenvolupament rural: suport a la pagesia i a la ramaderia
 • Infraestructures: camins i xarxes de regadiu
 • Gestió dels espais naturals, caça i pesca
 • Gestió forestal i patrimoni comunal
 • Camins ramaders
 • Medi ambient
 • Direcció, supervisió i avaluació de la Llar d’infants
 • Cooperació i participació amb l’Escola Dos Rius i altres centres educatius
 • Representació en òrgans col·legiats educatius
 • Polítiques educatives
 • Gestió i manteniment dels equipaments culturals, cívics i socials
 • Promoció, protecció i difusió del patrimoni cultural
 • Activitats artístiques i culturals
 • Organització, coordinació i gestió de les festes majors i locals
 • Benestar social i família: serveis socials, infància i gent gran
 • Joventut: promoció de l’associacionisme juvenil i pla local de joventut
 • Esports: gestió i manteniment dels equipaments esportius i de lleure, foment de l’esport
 • Turisme
 • Noves tecnologies: web municipal
 • Col·laboració i suport als consultoris mèdics locals
 • Protecció de la salubritat pública
 • Control d’establiments comercials i públics
 • Control de la qualitat de l’aigua de consum públic
 • Elisabet Lizaso Cantón
 • Pere Pedrol Sánchez
 • Maria Dolores Ruiz Luque
 • Francesc Rubió Guillaumet
 • Carles Pedrol Solé
 • Sergi Cañas Orpella
 • Marta Valero Mateos
 • Consell Escolar Escola Dos Rius de Camarasa: Elisabet Lizaso Cantón
 • Comissió d’Escolarització de Primària i Secundària: Elisabet Lizaso Cantón
 • Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Sant Mamet: Pere Pedrol Sánchez