Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tractament fitosanitari control processionària del pi

Es comunica que el dia 4 d’octubre està previst iniciar la campanya de tractaments aeris de control de la processionària del pi per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que aquest any inclou unes 130 ha al municipi de Camarasa Els treballs s'efectuaran sempre que es presentin les condicions climatològiques adients, motiu pel qual es podrien perllongar durant algun temps més. Aquests tractaments consisteixen en l'aplicació a ultra baix volum (3 l/ha) del producte biològic Bacillus thuringiensis kurstaki. Documents adjunts: - Plànol de les superfícies que es preveu tractar al vostre municipi - Fitxa tècnica del producte que s’aplicarà. Podreu trobar més informació sobre els tractaments aeris a l’adreça següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/mitjans-defensa-fitosanitaria/us-sostenible-productes/aplicacions-aeries/