Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AVISOS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Es comunica que el dia 4 d’octubre està previst iniciar la campanya de tractaments aeris de control de la processionària del pi per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que aquest any inclou unes 130 ha al municipi de Camarasa Els treballs s'efectuaran sempre que es presentin les condicions climatològiques adients, motiu pel qual es podrien perllongar durant algun temps més. Aquests tractaments consisteixen en l'aplicació a ultra baix volum (3 l/ha) del producte biològic Bacillus thuringiensis kurstaki. Documents adjunts: - Plànol de les superfícies que es preveu tractar al vostre municipi - Fitxa tècnica del producte que s’aplicarà. Podreu trobar més informació sobre els tractaments aeris a l’adreça següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/mitjans-defensa-fitosanitaria/us-sostenible-productes/aplicacions-aeries/

Us informem que s'estan realitzant els tractaments fitosanitaris als espais públics del municipi de Camarasa. Productes: HERPAN-50 BUGGY GREEN 25728 ARBITER Suporter Plus(Regulador PH)

Us comuniquem, a efectes informatius, que durant el període comprès entre el dia 28 de febrer i el 31 de març, de 2024 de 08:00 a 18:00 h. l’empresa Servicios Agroambiental BFM, SL està previst que faci treballs de manteniment de la vegetació amb aplicació de productes fitosanitaris a la zona de la central hidroelèctrica de Sant Llorenç de Montgai.