Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Aprovat inicialment pel Ple, de data 30 de març de 2023, el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Camarasa, en l’àmbit de l'art. 102 clau 1 nucli vell, el Centre de Dinamització de Camarasa i l’edifici de l’Estació de Ferrocarril de Sant Llorenç de Montgai, de conformitat amb l’article 8.5 i 85.4 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública per termini de 30 dies, a comptar des de la data de l’última publicació obligatòria al DOGC, BOP, premsa i Web Municipal.