Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consulta pública noves ordenances municipals

DIVENDRES 01 ABRIL 2022

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de
les ordenances reguladores següents, es sotmet a consulta pública per un termini de 15 dies hàbils per tal de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

ORDENANÇA NÚM. 59 REGULADORA DE L’ACCÈS I ÚS DELS ESPAIS NATURALS DEL MUNICIPI DE CAMARASA

ORDENANÇA NÚM. 60 REGULADORA DE LES ZONES D’APARCAMENT PER A VEHICLES A MOTOR EN EL MUNICIPI DE CAMARASA

TEXT DE LES ORDENANCES