Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONSULTA PÚBLICA MODIFICACIO ORDENANÇA TAXA DOMINI PUBLIC PER INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA

Es preveu modificar l'actual Ordenança reguladora de la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, se substanciarà una consulta pública, mitjançant el portal web de l'Administració competent, de conformitat amb l'article 133 referit. En el present cas, no es tracta d'una aprovació d'una ordenança fiscal, sinó d'una modificació per a la seva adaptació a la més recent jurisprudència del Tribunal Suprem pel que se seguiran els específics tràmits que imposa la Llei d'Hisendes Locals.

DIVENDRES 22 OCTUBRE 2021